Firma „WIRA Radosław Witek” z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzecznej 17 informuje o realizacji projektu
pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu efektywnego zarzadzania procesami zamówień i realizowanych dostaw”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2013


Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.pl
WIRA Radosław Witek
36-200 Brzozów
Rzeczna 17
tel: 13 43 403 05